Banki luzują obostrzenia dochodowe – umowy zlecenia są znów honorowane

Nawet GDY SĄ JEDYNYM DOCHODEM.

Umowy zlecenia i o dzieło są już akceptowane , jeśli umowa trwa nie krócej niż 12 miesięcy wstecz, przy czym jeśli jest kilka umów zawartych we wskazanym okresie z danym zleceniodawcą akceptowane są maksymalnie Read more

Czytaj dalej

Banki luzują obostrzenia dochodowe – umowy zlecenia są znów honorowane

Nawet GDY SĄ JEDYNYM DOCHODEM.

Umowy zlecenia i o dzieło są już akceptowane , jeśli umowa trwa nie krócej niż 12 miesięcy wstecz, przy czym jeśli jest kilka umów zawartych we wskazanym okresie z danym zleceniodawcą akceptowane są maksymalnie Read more

Czytaj dalej

Banki luzują obostrzenia dochodowe – umowy zlecenia są znów honorowane

Nawet GDY SĄ JEDYNYM DOCHODEM.

Umowy zlecenia i o dzieło są już akceptowane , jeśli umowa trwa nie krócej niż 12 miesięcy wstecz, przy czym jeśli jest kilka umów zawartych we wskazanym okresie z danym zleceniodawcą akceptowane są maksymalnie Read more

Czytaj dalej

Banki luzują obostrzenia dochodowe – umowy zlecenia są znów honorowane

Nawet GDY SĄ JEDYNYM DOCHODEM.

Umowy zlecenia i o dzieło są już akceptowane , jeśli umowa trwa nie krócej niż 12 miesięcy wstecz, przy czym jeśli jest kilka umów zawartych we wskazanym okresie z danym zleceniodawcą akceptowane są maksymalnie Read more

Czytaj dalej