Czy alimenty podwyższają zdolność kredytową ?

          Istnieją przypadki, gdy alimenty faktycznie przełożą się na wyższą zdolność kredytową.

Generalnie kwota otrzymywanych alimentów przy analizie kredytów hipotecznych nie wchodzi bezpośrednio do dochodu branego przez banki pod uwagę, ale Read more

Czytaj dalej

Czy alimenty podwyższają zdolność kredytową ?

          Istnieją przypadki, gdy alimenty faktycznie przełożą się na wyższą zdolność kredytową.

Generalnie kwota otrzymywanych alimentów przy analizie kredytów hipotecznych nie wchodzi bezpośrednio do dochodu branego przez banki pod uwagę, ale Read more

Czytaj dalej

Czy alimenty podwyższają zdolność kredytową ?

          Istnieją przypadki, gdy alimenty faktycznie przełożą się na wyższą zdolność kredytową.

Generalnie kwota otrzymywanych alimentów przy analizie kredytów hipotecznych nie wchodzi bezpośrednio do dochodu branego przez banki pod uwagę, ale Read more

Czytaj dalej

Czy alimenty podwyższają zdolność kredytową ?

          Istnieją przypadki, gdy alimenty faktycznie przełożą się na wyższą zdolność kredytową.

Generalnie kwota otrzymywanych alimentów przy analizie kredytów hipotecznych nie wchodzi bezpośrednio do dochodu branego przez banki pod uwagę, ale Read more

Czytaj dalej