CO TO JEST BIK . Jak sprawdzić swoje zadłużenie.

Bankowa Informacja Kredytowa jest instytucją, która przechowuje dane dotyczące wszystkich zobowiązań kredytowych zaciągniętych w bankach przez osoby fizyczne.

        W momencie wypłaty kredytu zarówno gotówkowego jak i hipotecznego, założenia karty kredytowej bądź otwarcia linii kredytowej w rachunku osobistym informacja o tym jest wysyłana przez bank właśnie do BIK.

   Później co tydzień każdy bank przekazuje informacje do rejestru BiK o tym, czy zaciągnięte u nich zobowiązania kredytowe są spłacane regularnie, czy też po terminie. Dzieje się tak aż do całkowitej spłaty kredytu.

Jeśli kredyt był spłacany terminowo, po jego spłacie informacja o nim jest niewidoczna dla innych banków.

Jeśli jednak kredyt był spłacany po terminie (ponad 60 dni), to niestety taka informacja widnieje i jest udostępniana innym bankom jeszcze prze 5 lat od zakończenia spłaty kredytu.

W JAKICH PRZYPADKACH MOŻNA WYKREŚLIĆ INFORMACJE W BIK ?

Istnieją tylko trzy możliwość wykreślenia danych w BIK :

  1. Poprzez odwołanie w banku w którym został zaciągnięty kredyt zgody na przetwarzanie danych osobowych – mamy taką możliwość tylko w przypadku kredytów już spłaconych ale obsługiwanych terminowo.
  2. Gdy minęło 5 lat od całkowitej spłaty problematycznego kredytu
  3. Gdy informacje zawarte w raporcie BIK są nieprawdziwe lub nieaktualne.

Należy jednak pamiętać – BIK jest tylko rejestrem – wszystkie roszczenia o zmianę wpisów w BIK kierujemy do Banku, z którym zawarliśmy umowę o kredyt. BIK sam z siebie nie wykreśla ani nie zmienia żadnej informacji.

Wszystkie zmiany, jakie następują w BIK są dokonywane na podstawie wniosku wysłanego przez bank w którym mamy lub mieliśmy kredyt.

 RAPORT BIK – co to jest i jak go pobrać.

Informacje o historii spłaty  zobowiązań kredytowych zawarte w BIK wpływają na ocenę naszej zdolności kredytowej w bankach, gdy staramy się o kredyt.

       Gdy nie jesteśmy pewni naszej historii kredytowej możemy sami sprawdzić ją w BIK pobierając samodzielnie raport BIK na stronie www.bik.pl.

Pamiętajmy, samodzielnie pobranie raportu BIK nie obniża nam punktów skoringowych, ale każde zapytanie banku do BIK o naszą historie kredytową obniża nam punkty scoringowe, a to negatywnie wpływa na ocenę naszej wiarygodności w oczach banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.