CO WPŁYWA NA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

Określenie zdolności kredytowej nie opiera się wyłącznie na obliczeniu w kalkulatorze bankowym wysokości kwoty kredytu w oparciu o nasze dochody . Jest to dopiero początek, który daje zielone światło, aby móc złożyć wniosek do banku.  

Pozytywny wynik symulacji nigdy nie daje 100% pewności, że kredyt zostanie udzielony.

Po złożeniu wniosku o kredyt bank według własnego, indywidualnego algorytmu określa zdolność kredytową. W każdym banku będzie ona kształtowała się na innym poziomie.

Na zdolność kredytową oprócz wysokości dochodów wpływa również:

  • miejsce zatrudnienia – duże, stabilne firmy dają gwarancję spełnienia tego warunku. Zdarza się, że osoba zarabiająca mniej, ale pracująca w stabilnej firmie lub w jednostce budżetowej uzyska więcej kredytu, niż osoba zajmująca wysokie stanowisko z dużo większymi poborami, ale pracująca w niestabilnej firmie .
  • Stan cywilny – banki bardziej przychylnie traktują  osoby w trakcie  trwania związku małżeńskiego i najchętniej bez rozdzielności majątkowej.
  • Wiek
  • Wykształcenie oraz wykonywany zawód
  • Rodzaj i staż zatrudnienia – najbardziej preferowany to umowa o prace na czas nieokreślony. Umowy na czas określony oraz umowy zlecenie również są brane pod uwagę, ale banki stosują duże obostrzenia w takich przypadkach.
  • Ilość obecnych obciążeń i zobowiązań.
  • Historia kredytowa w BIK (bankowa informacja kredytowa) oraz informacje zawarte w KRD (krajowym rejestrze długów) lub BIG (biurze informacji gospodarczej)
  • Ilość punków w BIK  – za każdym razem, gdy składamy do banku wniosek, bank na wstępie sprawdza nasz BIK. Każde bankowe pobranie tego raportu obniża ilość naszych punktów w BIK. Ważną kwestią jest, aby nie stracić tych punków przez złożenie wniosków w zbyt dużej ilości banków – ich utrata może wręcz uniemożliwić uzyskanie kredytu na długi czas.

Reasumując każdy bank ma ustalony inny algorytm obliczania zdolności kredytowej. Zdarza się, że osoba, której jeden bank odmówił udzielenia kredytu bez problemu uzyska kredyt w innym banku.

        Warto przy ubieganiu się o kredyt skorzystać z usług doświadczonego doradcy kredytowego, który biegle zna procedury poszczególnych banków.  Który już na wstępie będzie widział do jakich banków złożyć wnioski, aby nie tracić czasu na składanie ich do banków, które i tak je odrzucą pomniejszając tym samym punktację w BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.