Wkład własny – w jakiej wysokości i komu wpłacam …

         Na dzień dzisiejszy każdy bank wymaga, aby kredytobiorca posiadał wkład własny. Zazwyczaj jest to 20 %, są jednak banki, które dzięki zastosowanemu ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego udzielą kredyt z 10% wkładem własnym.

      Ubezpieczenie to jest płatne w racie do czasu, aż kapitał pobranego kredytu w wyniku spłat rat lub nadpłaty kredytu zmniejszy się z 90% do 80% (lub więcej – w zależności od banku).

   Warto poprosić eksperta finansowego o wydrukowanie harmonogramu spłat kredytu, na którym widać w którym miesiącu zakończy się spłata ubezpieczenia brakującego wkładu własnego i tym samym obniży się rata kredytu.

        Wkład własny zawsze wpłacany  jest zbywcy w ramach ustalonej ceny nieruchomości.

    W przypadku kredytu na budowę wkład własny to wartość działki (jeśli jest obciążona hipoteką wówczas od ceny działki odejmujemy zadłużenie) oraz wartość prac i materiałów już zainwestowanych w budowę.

   W przypadku kredytu na remont lub wykończenie wkładem własnym jest wartość przyszła nieruchomości.

 Wkład własny ma duży wpływ na oprocentowanie kredytu.

Podczas spotkania z ekspertem finansowym warto przeliczyć oferty bankowe z różnymi wariantami wkładu własnego. Często niewielka dopłata do wkładu własnego powoduje, że przeskakujemy na inny próg marżowy kredytu obniżając znacznie wysokość oprocentowania a tym samym raty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.