MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Rząd przyjął projekt ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy, oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w wyniku powiększenia gospodarstwa domowego  .  

Kto będzie mógł skorzystać ?

Rodziny, które posiadają zdolność kredytową, jednak nie posiadają wymaganego przez bank wkładu własnego.

W powyższym programie udział mogą wziąć  :

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko przy czym młodszy z małżonków lub osoba samotna nie może ukończyć 40 lat w roku, w którym będzie udzielany kredyt.

– osoby niepełnosprawne  (niepełnosprawność w stopniu znacznym lub całkowitym) przy czym nie mogą one ukończyć 40 lat w roku, w którym będzie udzielany kredyt.

Dodatkowym warunkiem skorzystania w w/w programu jest brak posiadania prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czy też przysługującego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Jakie nieruchomości można sfinansować w ramach programu?

– lokal mieszkalny na rynku pierwotnym lub wtórym (będą obowiązywały ograniczenia cenowe za 1m2)

– dom na rynku wtórnym i pierwotnym

– budowę domu jednorodzinnego

– działkę budowlaną

– wkład budowlany

WAŻNE:

W ustawie przewidziane zostanie, że łączna wysokość gwarantowanej kwoty kredytu oraz wnoszonego wkładu własnego przez kredytobiorcę nie może przekroczyć 20% ceny zakupu, kosztów budowy lub wkładu budowlanego.

Jak będzie wyglądała spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego części kredytu zaciągniętego w ramach w/w programu?

W przypadku urodzenia dziecka w gospodarstwie domowym kredytobiorcy, bank BGK spłaci cześć kredytu w następujących kwotach :

– 20 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzenia drugiego dziecka w rodzinie

– 60 tys. w przypadku urodzenia trzeciego  lub kolejnych dzieci

(w przypadku małżonków wychowujących w okresie zaciągnięcia kredytu troje dzieci, analogiczna sytuacja dotyczyła będzie kolejnego powiększenia rodziny o czwarte i piąte dziecko)

WAŻNE : warunkiem spłaty części kredytu jest jak w przypadku ubiegania się o niego brak posiadania prawa do innej nieruchomości mieszkalnej

Planowany termin przyjęcia ustawy przez R M to III kwartał 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.